Dodatne usluge

Spasavanje podataka sa optičkih diskova

cd i floppySpasavanje podataka sa CD-a, DVD-a i Floppy disketa obavlja se pomoću specijalnog softvera koji efikasno spasava podatke sa ovakvih medija.

Standardi proizvodnje i kapaciteta, kao i dugogodišnje prisustvo ove vrste medija, predstavljaju olakšavajuću okolnost za spasavanje podataka. Mediji o kojima je reč su prenosni i problemi sa njima su uglavnom mehaničke prirode.

Oštećenja površine medija onemogućavaju da čitač pravilno pročita podatak. Računar zadaje komandu da se oštećeni sektor ponovo pročita, ali ukoliko je oštećenje takvo da je podatak nemoguće iščitati, neispravan medij blokira računar.

U probleme koji se kod ove vrste medija mogu javiti spadaju obrisani ili prepisani podaci, nezavršene sesije narezivanja diskova, bad sectori na floppy disketama…

degauser za unistavanje podatakaUništavanje podataka

Trajno brisanje podataka moguće je na dva načina:

1. Upisivanjem novog sadržaja preko postojećih lokacija (što nije moguće kada je disk neispravan)

2. Demagnetizacijom

Demagnetizacija je postupak brisanja podataka jakim magnetnim poljem i koristi se kada je potrebno bespovratno uništiti podatke. Naročito je zgodno kod neispravnih diskova čijem sadržaju nije moguće pristupiti radi brisanja.

HelpDisc poseduje ‘‘Degauser” kojim je moguće trajno obrisati podatke na gotovo svim savremenim uređajima za čuvanje digitalnih podataka na računaru koji funkcionišu na principu magnetnog zapisa.

Hitan start

Hard disk kao časovnik i dugme za alarmHitan start je usluga kod koje se dijagnozi pristupa odmah po prijemu medija u toku radnog vremena. Usluga Hitan start se dodatno naplaćuje na cenu spašavanja podataka prema našem cenovniku.

Obično klijent isti dan sazna o kojoj je vrsti kvara reč kao i cenu spašavanja, osim u slučajevima kada je medij prekasno primljen da bi se isti dan, u toku radnog vremena, dijagnoza mogla utvrditi.

Pozovite nas

Od 09 do 17h

+381 11 361 43 43

+381 65 361 43 43