RAID

Spasavanje podataka sa RAID-a

 Spasavanje podataka sa raid-aSpasavanje podataka sa RAID-a počinje kloniranjem svih diskova koji su bili deo RAID sistema na ispravne diskove, tzv. klonove. Kloniranje diskova je proces kojim se kompletan sadržaj diska, svaki njegov sektor, kopira na drugi – ispravan hard disk.

Uspešnost kloniranja diska zavisi od vrste kvara koji je na tom disku, a od uspešnog kloniranja u najvećem broju slučajeva zavisi procenat uspešnosti samog spasavanja podataka.

Kada se svi pacijent diskovi iskloniraju, simulira se rad RAID polja na isti način na koji je prvobitni RAID server funkcionisao. Kompleksnost ove simulacije zavisiće od kompleksnosti samog RAID polja kao i od stanja klon diskova.

Proces simuliranja rada RAID kontrolera podrazumeva pronalaženje paramatara RAID polja, redosleda diskova, stripe size-a, cluster size-a, itd.

Helpdisc koristi napredne tehnike za popravljanje,
spasavanje i ponovno stvaranje nedostupnih podataka:

  • Sa svih RAID kontrolera i svih RAID struktura
  • Sa svih tipova, proizvođača i modela hard diskova koji su u RAID-u
  • Za sve uzroke gubitka podataka, od jednostavnih do najkomplikovanijih, uključujući viruse, prirodne katastrofe, slučajno brisanje, pad sistema, korupciju fajlova, kvar hardvera…

 

diskovi u raid-uSpasavanje podataka sa obavlja na sledecim tipovima RAID-a:raid3

Saveti kojih se pridržavati pri upotrebi RAID-a

  • Nikada ne menjajte pokvareni disk sa diskom koji je bio deo prethodnog RAID sistema – uvek očistite novi disk pre upotrebe.
  • Ako disk pravi neobične mehaničke zvuke, odmah ga isključite i pozovite pomoć.
  • Napravite backup pre promene hardvera ili softvera.
  • Obeležite diskove sa njihovom pozicijom u RAID nizu.
  • Ne koristite alate za popravljanje diskova na pokvarenom disku u RAID-u.
  • Ne defragmentujte pokvarene diskove.
  • U slučaju gubitka struje za vreme rada RAID-a, ako sistem ne uspeva da se podigne ili su podaci nedostupni kad se struja vrati, ne koristite programe za popravku hard diska.
Prijavite posao ovde
Izvlačenje diska iz NAS kućišta

Pogledajte još i…

Hard Disk

Mobilni telefon

SSD

USB

Dodatne usluge

Pozovite nas

Od 07 do 17h

+381 11 361 43 43

+381 65 361 43 43