SSD

Spasavanje podataka sa SSD-a

Spasavanje podataka sa SSD-a Spasavanje podataka sa SSD-a predstavlja jedan od najvećih izazova u poslu spasavanja podataka. Kako bi se podacima pristupilo, potrebno je najpre skinuti memorijske čipove sa štampane ploče SSD-a i pročitati njihov sadržaj pomoću NAND čitača.

Nakon toga, neophodno je po odgovarajućem algoritmu složiti sadržaje više memorijskih čipova i emulirati rad kontrolera kako bi se njihov sadržaj „video“ na ispravan način. Ovaj sadržaj se zatim analizira i pristupa se izvlačenju podataka.

SSD nema pokretnih mehaničkih delova i, za razliku od najvećeg broja drugih medija u istoriji, ne čuva informacije korišćenjem elektro-magnetizma. Upotrebom isključivo memorijskih čipova dobijen je uređaj koji je otporniji na udarce, nečujan i višestruko brži od drugih medija za čuvanje podataka.

Tipovi kvara SSD-a:

  • Logički kvarovi – gubljenje particija, brisanje podataka, oštećenja usled dejstva virusa, reinstalacija operativnog sistema, oštećenja baza podataka
  • Neispravna elektronika – strujni udari, kvar kontrolera

Tipovi kvara SSD-aSSD diskovi

SSD (Solid-State Drive) je uređaj za čuvanje podataka koji koristi integralna kola kao memorije za trajno smeštanje podataka.

Najvažniji delovi arhitekture SSD-ova su kontroler i memorijski čipovi. Koriste se dva tipa memorija za čuvanje podataka: NAND i DRAM.

NAND flash memoriju koristi veći broj proizvođača zbog njene niže cene kao i mogućnosti da čuva podatke bez stalnog izvora napajanja.

Sa druge strane, DRAM memorije su brže i skuplje, ali će u slučaju nestanka napajanja izgubiti podatke.

 

prijava_posaoKako se u proizvodnji SSD-ova koriste memorije od svega nekoliko proizvođača, razliku među modelima prave samo kontroleri i načini njihovog programiranja.Zbog nesavršenosti memorija, kontroler upravlja memorijama „u letu“ i zadužen je, između ostalog, za operacije čitanja, pisanja, ECC (korekcije grešaka), wear leveling, enkripciju…

Različiti proizvođači na specifičan način programiraju kontrolere kako bi kod svojih SSD-ova dobili što bolje performanse, pa se algoritmi po kojima su podaci smešteni na memorijske čipove čuvaju kao komercijalne tajne.

Upravo iz tog razloga kontroleri predstavljaju izvor najvećih problema kod spasavanja podataka sa ovih uređaja.

Pogledajte još i…

Hard Disk

Mobilni telefon

RAID

USB

Dodatne usluge

Pozovite nas

Od 07 do 17h

+381 11 361 43 43

+381 65 361 43 43