Spasavanje podataka

Spasavanje podataka sa svih medija

Spasavanje podataka

Spasavanje podataka je zadatak koji uspešno obavljamo dugi niz godina. Velika uspešnost u spasavanju podataka postignuta je zahvaljujući maksimalnoj posvećenosti poslu, što je doprinelo da nas klijenti smatraju pravim izborom u slučaju gubitka podataka.

Kako bi proces spasavanja podataka otpočeo, potrebno je da klijent dostavi medij u naše prostorije. Klijenti svoj medij mogu dostaviti lično na našu adresu, ili ga mogu poslati putem neke od kurirskih službi.

Ukoliko se medij šalje preko neke od kurirskih službi, u HelpDisc korisničkom servisu može se prijaviti posao spasavanja podataka on-line i popuniti prijemni obrazac.

Zgrada i logo HelpDisca
Polica sa hard diskovima

Postupak spasavanja podataka

Po prijemu uređaja, pristupa se dijagnozi. Dijagnoza traje do tri radna dana i besplatna je. Ukoliko na disku ne postoje fizička oštećenja, dijagnoza podrazumeva kloniranje celokupnog sadržaja medija na takozvani klon disk.

Klon disk je pritom identična kopija svih podataka sa pacijenta (klijentskog medija) koje je moguće pročitati.

Kod uređaja sa fizičkim oštećenjima, da bi kloniranje bilo moguće, neophodno je najpre privremeno ih osposobiti za rad (zameniti neispravne glave, promeniti ležaj na neispravnom motoru hard diska, itd.).

Cena za spasavanje podataka ne zavisi od količine podataka na mediju, već isključivo od vrste kvara na njemu. Ukoliko medij ima nekoliko različitih kvarova, cene kvarova se ne sabiraju već se naplaćuje samo komplikovaniji kvar.

Ukoliko je klijent saglasan sa cenom koja mu je javljena po završetku dijagnoze, pristupamo spasavanju podataka.

Postupak spasavanja podatka se obavlja uz maksimalnu diskreciju i svi naši klijenti mogu biti uvereni da će njihovi podaci biti sigurni.

Na zahtev možemo potpisati i Ugovor o čuvanju poverljivosti podataka.

Kloniranje podataka u PC3000 programu
Spasavanje podatka u Clean Roomu

Kada završimo spasavanje podataka, potrebno je da klijent dostavi neki uređaj (hard disk, flash USB stick) na koji ćemo snimiti spasene podatke.

Putem našeg Korisnickog servisa klijent može pratiti status posla i pregladati listu spasenih podataka pomoću broja posla i šifre posla koje dobija prilikom prijema medija.

Ukoliko je spasavanje podataka završeno neuspešno, ne naplaćuje se. Proces spasavanja ne završava se kada klijent preuzme podatke. Kopija svih podataka čuva se na našim serverima sedam dana nakon datuma preuzimanja.

Laboratorija za spasavanje podataka

Kako bismo osigurali maksimalnu efikasnost i kvalitet, opremili smo naš operativni centar najsavremenijom laboratorijom za spasavanje podataka.

Posedujemo izdvojenu Clean room jedinicu sa tri laminarne komore. Ovakva jedinica osigurava visoku čistoću vazduha, dok laminarne komore sprečavaju da čestice prašine prečnika većeg od 0.3µ dođu u kontakt sa pločom hard diska.

Koristimo najsavremenije softvere za spasavanje podataka, kao i pomoćne alate koje smo sami razvili pod brendom HddSurgery.

Racunari, oprema i inženjeri za spasavanje podataka

Pozovite nas

Od 09 do 17h

+381 11 361 43 43

+381 65 361 43 43